Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Bargiidbellodaga sámediggejoavku/
Arbeiderpartiets sametingsgruppe
v/gruppesekretær Hagbart Grønmo
telefon 78 47 40 21, mobil 416 79 477
telefaks 78 47 40 01
epost bargiidb@samediggi.no
9730 Karasjok, 14.august 01

 Statsministerens kontor, postboks 8001 Dep, 0030 Oslo
Utenriksdepartementet, 7. juni plassen 1, 0251 Oslo
 

BIOBIO ELVA I CHILE


Arbeiderpartiets sametingsgruppe er sterkt bekymret over planene om ytterligere neddemning er viktige landarealer som brukes av Mapuche indianerne ved Biobio elva i Chile. Biobio elva har tidligere vært en grenseelv mellom spanske kolonialister og Mapuche indianerne. 92% av det opprinnelige territoriet er i ettertid tatt fra indianerne.

Den første store neddemningen foregikk på begynnelsen av 1990 tallet. Norske og svenske bistandsmidler ble  brukt til neddemningen av Biobio elva, noe sametingsgruppa sterkt beklager, i ettertid har Norge trekt seg ut fra videre utbyggingsplaner.

Det foreliger planer om ytterlige neddemning av vassdraget. Multinasjonale selskaper  og utenlandske regjeringer er med som aktører i utbyggingen av kraftverk i vassdraget, også Chiles regjering er med på utbyggingen. Utenlandske investorer står i kø for teste ny teknologi ved såkalt seriell kraftutbygging av elva.

Urbefolkningens har ingen landrettigheter og deres protester blir ignorert, med det resultat at viktige landområder blir ødelagt. Indianerne er tilbudt landområde som erstatning, men dette er av vesentlig dårligere kvalitet og vil umuliggjøre tradisjonell flytting mellom de ulike bosteder.

Sametingsgruppen henstiller til den norske regjeringen om å påvirke Chiles myndigheter til å stanse nedbyggingen av indianers bosettingsområder.

En utbygging av kraftverkene vil gjøre ubotelig skade i et av Chiles rikeste naturmiljøer. Det haster med å redde elva og å sikre Mapuche indianernes rettigheter til fortsatt bruk av landområdene ved Biobio elva.
 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe
 


Magnhild Mathisen                            Hagbart Grønmo
representant for Varanger valgkrets    sekretær


 


Kopi:  Sametinget  og media